homepage
shop

Lepené konstrukční hranoly - BSH

BSH lepené hranoly - jsou čtyřstranně hoblované, lamelově lepené a délkově napojované hranoly, vyrobené ze sušeného řeziva.

Použití
  • Nosné konstrukce s velkými rozpony a zatížením a nízkou váhou.
  • Stavbu konstrukcí, kde je kladen důraz na vysokou rozměrovou stabilitu.
  • Použití v interiéru i exteriéru s vysokými požadavky na estetiku. Díky kombinaci přirozeného dřevěného materiálu, ze kterého je hranol vyroben a díky technologii jakou je hranol vyroben lze tento hranol použít i při esteticky náročnějších realizacích, kde by klasicky vypadající dřevo nemuselo splňovat estetické požadavky.
  • Použití v chemicky agresivním prostředí.

Lamelově lepené dřevěné hranoly jsou osvědčeným stavebním materiálem určeným především pro vysoce namáhané konstrukce staveb, kde je kladen požadavek na vysokou pevnost při použití dřeva.

Konstrukce vyrobené z BSH lepených hranolů není nutno dále ošetřovat impregnací apd., protože hranoly jsou již vysušené a tak díky nízkému obsahu vlhkosti obsažené ve dřevě nehrozí riziko tvorby hniloby (vyjma vad způsobených neodbornou manipulací, nebo špatně navrženým technickým řešením dané konstrukce).

Vlastnosti BSH:
vlhkost: 10% ± 2% tolerance
použité lepidlo: melaminové pryskyřičné lepidlo
síla lamely: pro standardní použití 40 mm
pevnostní specifika: GL24 (BS11); GL28c (BS14); GL32c (BS16)
vizuální požadavky: pohledová kvalita (Si); nepohledová tzv. průmyslová kvalita (NSi)
hmotnost: 450 kg/m3

Vysoké požadavky, které jsou na stavební produkt BSH kladeny, musí splňovat výrobní podniky v rámci výroby. Společně proto uzavřeli Kontrolní společnost a.V. Výroba BSH podléhá kontrole kvality. Spočívá v první zkoušce podniku v běžné, pravidelné, vlastní a cizí kontrole. První a cizí kontrola je prováděna Zkušebním ústavem. Prostřednictvím cizí kontroly a propůjčením znaku kontroly BSH je potvrzena a zachována kvalita a zkušební podmínky. Tato kontrola kvality nabízí zpracovatelům BSH výrazné výhody.

Rozměr:

Kvalitativní kritéria pro BSH

Kritéria výběru1 NSi - průmyslová (nepohledová kvalita) Si pohledová kvalita ASi výběrová kvalita
1 Pevné zarostlé suky 2,3 přípustné přípustné přípustné
2 Vypadlé a uvolněné
suky 2,3
přípustné ø ≤ 20 mm jsou přípustné 4

ø > 20 mm se musejí nahradit ve výrobě 4
vyspravené
3 Smolníky3,5 přípustné přípustné
do šířky 5 mm
přípustné
do šířky 3 mm
4 Suky a vadná místa vyspravené "zátkami nebo lodičkami"3 není nutně potřebné přípustné přípustné
5 Suky nebo smolníky vyspravené výplňovými materiály3 není nutně potřebné přípustné6 přípustné6
6 Napadení hmyzem přípustné chodbičky
do 2 mm
přípustné otvory
do 2 mm
nepřípustné
7 Dřeň přípustná přípustná na pohledové ploše viditelné vrstvy lamely nepřípustná
8 Šířka výsušných
trhlin 3,5,7
bez omezení přípustná do 4mm přípustná do 3mm
9 Změna zabarvení v důsledku zamodralosti, tvrdé začervenalosti a hnědé hniloby v pruzích5 bez omezení do 10% viditelného povrchu celého konstrukčního dílu nepřípustné
10 Napadení plísní5 nepřípustné nepřípustné nepřípustné
11 Znečistění5 přípustné nepřípustné nepřípustné
12 Rozteč klínových čepů bez omezení bez omezení na pohledových plochách lamel musí být vzdálenost
min. 1 m
13 Opracování povrchu egalizované ohoblované a ofázované, zářezy od hoblování přípustné do hlouky 1 mm ohoblované a ofázované, zářezy od hoblování přípustné do hlouky 0,5 mm

1 - Odchylky od hraničních hodnot definovaných v řádcích 2, 3, 6 - 9, 12, 13 je možné tolerovat v následujícím rozsahu
: v případě kvality Si jsou to 3 odchylky/m2 viditelné plochy
: v případě kvality ASi je to 1 odchylka/m2 viditelné plochy

2 - přípustná velikost suků dle DIN 4074

3 - bez omezení počtu

4 - měření průměru suků odpovídá měření průměru jednotlivých suků u hraněného řeziva dle DIN 4074 - 1 : 2008 - 12, 5 .1 .2.1.

6 - přetíratelné tmely se musí vyžádat

7 - stejně tak jako u všech dřevěných materiálů i zde se mohou vyskytnout trhliny. Hloubka trhlin smí být nezávisle na kvalitě povrchu konstrukčních dílů bez plánovaného příčného tahového namáhání do 1/6 šířky konstrukčního dílu, u konstrukčních dílů s plánovaným příčným tahovým namáháním do 1/8 šířky konstrukčního prvku

Přeprava a instalace

Všeobecně platí, že přepravu a instalaci lepených prvků by měla zajišťovat zkušená osoba, disponující speciálním vybavením pro přepravu a instalaci těchto prvků.

  • Správné skladování. Je obzvlášť důležité, aby hranoly ležely na rovném podkladu na proložkách.
  • Z důvodu zachování čistoty a snížení rizika poškození jsou hranoly baleny do folie. Přestože je materiál vysušený, je potřeba při dlouhodobém skladování počítat s možností zamodrání a tvorby plísní. Z tohoto důvodu doporučujeme hranoly z folie vybalit a případnou plíseň rychle odstranit a hranoly následně ochránit před nečistotami a vlhkostí.
  • Při zvedání je potřeba rozložit celou váhu hranolu do několika bodů tak, aby nedocházelo k nadměrnému průhybu.
  • Při svařování, či opracování kovů a dalších materiálů obsahujících částice kovů v blízkosti hranolů je nutné tyto hranoly chránit zakrytím. V opačném případě hrozí zabarvení dřeva vlivem uvolňování látek z kovů.
  • Při montáži musí být pouze ošetřené (zinek, nerez, barva) kovové komponenty, aby se předešlo zabarvení dřeva vlivem uvolňování látek z kovu.