homepage
shop

Kvalitativní kritéria pro lepené konstrukční hranoly BSH

Kritéria výběru1 NSi - průmyslová (nepohledová kvalita) Si pohledová kvalita ASi výběrová kvalita
1 Pevné zarostlé suky 2,3 přípustné přípustné přípustné
2 Vypadlé a uvolněné
suky 2,3
přípustné ø ≤ 20 mm jsou přípustné 4

ø > 20 mm se musejí nahradit ve výrobě 4
vyspravené
3 Smolníky3,5 přípustné přípustné
do šířky 5 mm
přípustné
do šířky 3 mm
4 Suky a vadná místa vyspravené "zátkami nebo lodičkami"3 není nutně potřebné přípustné přípustné
5 Suky nebo smolníky vyspravené výplňovými materiály3 není nutně potřebné přípustné6 přípustné6
6 Napadení hmyzem přípustné chodbičky
do 2 mm
přípustné otvory
do 2 mm
nepřípustné
7 Dřeň přípustná přípustná na pohledové ploše viditelné vrstvy lamely nepřípustná
8 Šířka výsušných
trhlin 3,5,7
bez omezení přípustná do 4mm přípustná do 3mm
9 Změna zabarvení v důsledku zamodralosti, tvrdé začervenalosti a hnědé hniloby v pruzích5 bez omezení do 10% viditelného povrchu celého konstrukčního dílu nepřípustné
10 Napadení plísní5 nepřípustné nepřípustné nepřípustné
11 Znečistění5 přípustné nepřípustné nepřípustné
12 Rozteč klínových čepů bez omezení bez omezení na pohledových plochách lamel musí být vzdálenost
min. 1 m
13 Opracování povrchu egalizované ohoblované a ofázované, zářezy od hoblování přípustné do hlouky 1 mm ohoblované a ofázované, zářezy od hoblování přípustné do hlouky 0,5 mm

1 - Odchylky od hraničních hodnot definovaných v řádcích 2, 3, 6 - 9, 12, 13 je možné tolerovat v následujícím rozsahu
: v případě kvality Si jsou to 3 odchylky/m2 viditelné plochy
: v případě kvality ASi je to 1 odchylka/m2 viditelné plochy

2 - přípustná velikost suků dle DIN 4074

3 - bez omezení počtu

4 - měření průměru suků odpovídá měření průměru jednotlivých suků u hraněného řeziva dle DIN 4074 - 1 : 2008 - 12, 5 .1 .2.1.

6 - přetíratelné tmely se musí vyžádat

7 - stejně tak jako u všech dřevěných materiálů i zde se mohou vyskytnout trhliny. Hloubka trhlin smí být nezávisle na kvalitě povrchu konstrukčních dílů bez plánovaného příčného tahového namáhání do 1/6 šířky konstrukčního dílu, u konstrukčních dílů s plánovaným příčným tahovým namáháním do 1/8 šířky konstrukčního prvku

Dále by Vás mohlo zajímat: BSH hranoly - popis / Rozměry BSH hranolů / Přeprava a instalace

Provozovatelem webu je společnost HAPex s.r.o., která jako správce osobních údajů používá na těchto internetových stránkách cookies za účelem zvýšení uživatelského komfortu, analýzy návštěvnosti i přesnějšímu cílení reklamy.

Více o cookies
Upravit nastavení
Přijmout vše